• Startsida

Välkommen till Norrköpings Godman och Förvaltareförening

Aktiviteter

Medlemsmöte den 31 januari 2018 kl 18 i Rosen

 
Inbjuder till medlemsmöte den 31 januari 2018 kl 18 i Rosen. Mötet kommer främst att behandla arbetet med årsredovisning och rapportering. Överförmyndarenheten medverkar, informerar om viktiga punkter inför redovisningen, svarar på frågor av allmän karaktär och redogör för arbetet på enheten. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till mer erfarna gode män.
Mötet inleds med ett extra årsmöte som endast ska välja valberedning. Dagordning till det extra årsmötet kommer att finnas på föreningens hemsida, Norrköpingsgodman.se.
Anmälan görs enklast på föreningens hemsida, senast 2018-01-26
Varmt välkomna!
 

styrelsemötet den 24/1

Detta möte är öppet för medlemmar mellan 17.30 och 18 och att vi tacksamt tar emot alla idéer och förslag till verksamhet
Vi vill också påminna om årsavgiften som  bör betalas före december månads utgång. Avgiften är 300 kronor och innebär också att du är försäkrad fbg ör ev olyckor som kan inträffa när du fullgör ditt uppdrag. Avgiften ska betalas in till 5010 - 0486.
Ange ditt namn samt mailadress som meddelande på inbetalningen. Vi skickar inte ut något inbetalningskort.


Ta gärna kontakt med styrelsen om du har några förslag, synpunkter eller frågor.

 Vid föreningens ordinarie årsmöte i våras fanns inga medlemmar som ville fungera som valberedning. Mötet beslutade därför att vid ett kommande föreningsmöte ta upp frågan och då utse en valberedning.

Vi har nu två medlemmar som erbjudit sig att fungera som valberedning.
Ola Bergström, ola-bergstrom@bredband.net. tel  0703-260807
och Anders Fernström, a.fernstrom@tellia.com, tel 073 906 10 91.

Vi hoppas kunna anordna ett möte i december eller januari för att ta upp frågor om redovisning.   Det mötet kommer då att inledas med val av valberedning."

Vi kommer även från och med nu lägga ut våra styrelseprotokoll. Kommer att ligga under fliken #om föreningen# historik.
Vill poängtera att dessa inte är justerade när de ligger här men kommer att vara när de ligger på rätt plats.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmanna-övervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter

Gå in och gilla RFS på facebook.

http://www.rfs.se/