• Startsida

Välkommen till Norrköpings Godman och Förvaltareförening

Aktiviteter
Vi vill också påminna om årsavgiften som  bör betalas före december månads utgång. Avgiften är 300 kronor och innebär också att du är försäkrad för ev olyckor som kan inträffa när du fullgör ditt uppdrag. Avgiften ska betalas in till 5010 - 0486.
Ange ditt namn samt mailadress som meddelande på inbetalningen. Vi skickar inte ut något inbetalningskort.


Ta gärna kontakt med styrelsen om du har några förslag, synpunkter eller frågor.

Vi kommer även från och med nu lägga ut våra styrelseprotokoll. Kommer att ligga under fliken #om föreningen# historik.
Vill poängtera att dessa inte är justerade när de ligger här men kommer att vara när de ligger på rätt plats.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmanna-övervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter

Gå in och gilla RFS på facebook.

http://www.rfs.se/