• Startsida

Välkommen till Norrköpings Godman och Förvaltareförening

Aktiviteter

 Vid föreningens ordinarie årsmöte i våras fanns inga medlemmar som ville fungera som valberedning. Mötet beslutade därför att vid ett kommande föreningsmöte ta upp frågan och då utse en valberedning.

Vi har nu två medlemmar som erbjudit sig att fungera som valberedning.
Ola Bergström, ola-bergstrom@bredband.net. tel 010 576 17 42
och Anders Fernström, a.fernstrom@tellia.com, tel 073 906 10 91.

Vi hoppas kunna anordna ett möte i december eller januari för att ta upp frågor om redovisning.   Det mötet kommer då att inledas med val av valberedning."

Vi kommer även från och med nu lägga ut våra styrelseprotokoll. Kommer att ligga under fliken #om föreningen# historik.
Vill poängtera att dessa inte är justerade när de ligger här men kommer att vara när de ligger på rätt plats.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmanna-övervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter

Gå in och gilla RFS på facebook.

http://www.rfs.se/