• Startsida

Välkommen till Norrköpings Godman och Förvaltareförening

Aktiviteter

Årsmöte genomförd med ett begränsat antal medlemmar. 13 st samt 3st från ÖF.


Föreningen söker nu en ansvarig för hemsidan då jag tackar för mig. Du ansvarar för att hemsidan är aktuell och att aktiviteter blir annonserade i tid via mail samt svarar på mail.
Är du intresserad eller vet någon som skulle passa kotaktar du valberedningen eller ordförande.
Tackar för mig tillsvidare.
Annette  Den 19 april också kl 18 i Rosen kommer de som arbetar med Budget- och skuldrådgivning i Norrköping till ett föreningsmöte för att berätta om verksamheten och svara på frågor.


Styrelsen är alltid tacksam för förslag och idéer.
 
Vi vill också påminna om årsavgiften som  bör betalas före december månads utgång. Avgiften är 300 kronor och innebär också att du är försäkrad fbg ör ev olyckor som kan inträffa när du fullgör ditt uppdrag. Avgiften ska betalas in till 5010 - 0486.
Ange ditt namn samt mailadress som meddelande på inbetalningen. Vi skickar inte ut något inbetalningskort.


Ta gärna kontakt med styrelsen om du har några förslag, synpunkter eller frågor.

Vi kommer även från och med nu lägga ut våra styrelseprotokoll. Kommer att ligga under fliken #om föreningen# historik.
Vill poängtera att dessa inte är justerade när de ligger här men kommer att vara när de ligger på rätt plats.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmanna-övervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter

Gå in och gilla RFS på facebook.

http://www.rfs.se/