• Startsida

Välkommen till Norrköpings Godman och Förvaltareförening

Information

Skriftligt avtal vid telefonförsäljning

Nu är det beslutat att det krävs skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett muntligt avtal när säljaren ringer.
Konsumenter vilseleds

Oseriös telefonförsäljning är ett stort problem för konsumenter och småföretagare, därför skärps nu lagstiftningen. I många fall påstår telefonförsäljaren att kunden har ingått ett avtal, men det handlar ofta om att konsumenten blivit vilseledd att ingå ett avtal utan att förstå dess innebörd.

Krav på skriftligt avtal:
Riksdagen har nu beslutat om ett skriftlighetskrav. Det kommer att krävas att säljaren skickar en skriftlig bekräftelse på sitt erbjudande, som konsumenten skriftligen accepterar efter telefonsamtalet. Både säljarens bekräftelse på sitt erbjudande och konsumentens godkännande kan skickas via sms, e-post eller vanlig post. På så sätt får konsumenten möjlighet att noga gå igenom säljarens anbud efter telefonsamtalet och fatta ett genomtänkt beslut.

Om en näringsidkare levererar produkter eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för dessa.

De nya reglerna trädde i kraft 1 september 2018.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmanna-övervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter

Gå in och gilla RFS på facebook.

http://www.rfs.se/
Vi vill också påminna om årsavgiften som  bör betalas före december månads utgång. Avgiften är 300 kronor och innebär också att du är försäkrad för ev olyckor som kan inträffa när du fullgör ditt uppdrag. Avgiften ska betalas in till 5010 - 0486.
Ange ditt namn samt mailadress som meddelande på inbetalningen. Vi skickar inte ut något inbetalningskort.


Ta gärna kontakt med styrelsen om du har några förslag, synpunkter eller frågor.

Vi kommer även från och med nu lägga ut våra styrelseprotokoll. Kommer att ligga under fliken #om föreningen# historik.
Vill poängtera att dessa inte är justerade när de ligger här men kommer att vara när de ligger på rätt plats.