Norrköpings God Man och Förvaltarförening


MÖTEN

Föreningen har beslutat att återuppta styrelsemöten från maj 2020

Läs mer i vänstermenyn under “Nyheter”Nu finns Årsmötesprotokollet för 2020 upplagt under dokument
för läsning eller nedladdning.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer
med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading