Norrköpings God Man och Förvaltarförening


Möte med Överförmyndaren om redovisningen för 2020
sker i November se under Nyheter


RFS inbjuder till digital föreläsning

RFS bjuder in kontaktpersoner för barn till konferens med tema
ungdomskriminalitet och gängkriminalitet.
Läs mer under Aktiviteter


För mer information om aktuella händelser se under Nyheter


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer
med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading