Norrköpings God Man och Förvaltarförening


Kallelse till årsmöte!

Årsmötet kommer behandla verksamheten för 2023.

Vi kommer att hålla till på Smedjegatan 9, i föreningslokalen i källaren.
Mötestid är mellan 18:00 och 20:00. 

Vi vill gärna ha anmälan till mötet senast den 6/5,
då styrelsen har sitt sista sammanträde inför årsmötet.
Föreningen bjuder på kaffe med lätt tilltugg! 

Om du har motion/ärende till årsmötet ska den inkommit till styrelsen senast den 6 maj.
På vår hemsidan finns samtliga dokument för årsmötet!


Ny vägledande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa!

Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller istället ansvaret på den Godemannen att lösa bostadsfrågan.

Har ni frågor om detta diskutera gärna med er handläggare hos Överförmyndaren vad det kan betyda för er!

Läs mer i dokumentet som finns i vårt Dokumentarkiv, under 2022/medlemsinfo.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading