• Startsida

Välkommen till Norrköpings Godman och Förvaltareförening

Årsavgift 2019
Vi vill påminna dig om årsavgiften till Norrköpings Godman- och Förvaltarförening för år 2019.
Årsavgiften är oförändrad tre hundra kronor och ska betalas före december månads utgång till
föreningens konto 5010 – 0486. Var vänlig ange, namn, personnummer, e-post och adress på
inbetalningen.

Vi ordnar årligen flera möten där vi tar upp aktuella frågor och där medlemmarna också kan träffa
andra gode män och förvaltare och ta del av deras erfarenheter. Vi kommer att ordna ett möte den
30 januari kl.18.00 2019, i ABF:S lokaler, Västgötegatan för att tala om årsredovisning m m med
Överförmyndarenheten

Genom att vara medlem i föreningen har du också ett försäkringsskydd när du utför ditt uppdrag.
Även om man ”bara” är god man för en släkting eller nära anhörig kan det i många fall vara klokt att
vara försäkrad. Olyckor kan inträffa och man kan begå misstag i sitt uppdrag då är det tryggt att ha
ett försäkringsskydd.

Du finner mer information om föreningens verksamhet och våra försäkringar på vår hemsida:
www. norrkopingsgodman.se
Där kan du också finna styrelseprotokoll, och kallelse och alla handlingar till årsmötet som äger rum i
mars.

Flera medlemmar av styrelsen vill lämna sitt uppdrag, vi har därför behov nya styrelsemedlemmar.
Om du vill medverka i arbetet bör du ta kontakt med vår valberedning:
Ola Bergström, ola-bergstrom@bredband.net, och Anders Fernström, a.fernstrom@telia.com

Information

Skriftligt avtal vid telefonförsäljning

Nu är det beslutat att det krävs skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett muntligt avtal när säljaren ringer.
Konsumenter vilseleds

Oseriös telefonförsäljning är ett stort problem för konsumenter och småföretagare, därför skärps nu lagstiftningen. I många fall påstår telefonförsäljaren att kunden har ingått ett avtal, men det handlar ofta om att konsumenten blivit vilseledd att ingå ett avtal utan att förstå dess innebörd.

Krav på skriftligt avtal:
Riksdagen har nu beslutat om ett skriftlighetskrav. Det kommer att krävas att säljaren skickar en skriftlig bekräftelse på sitt erbjudande, som konsumenten skriftligen accepterar efter telefonsamtalet. Både säljarens bekräftelse på sitt erbjudande och konsumentens godkännande kan skickas via sms, e-post eller vanlig post. På så sätt får konsumenten möjlighet att noga gå igenom säljarens anbud efter telefonsamtalet och fatta ett genomtänkt beslut.

Om en näringsidkare levererar produkter eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för dessa.

De nya reglerna trädde i kraft 1 september 2018.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmanna-övervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter

Gå in och gilla RFS på facebook.

http://www.rfs.se/
Vi vill också påminna om årsavgiften som  bör betalas före december månads utgång. Avgiften är 300 kronor och innebär också att du är försäkrad för ev olyckor som kan inträffa när du fullgör ditt uppdrag. Avgiften ska betalas in till 5010 - 0486.
Ange ditt namn samt mailadress som meddelande på inbetalningen. Vi skickar inte ut något inbetalningskort.


Ta gärna kontakt med styrelsen om du har några förslag, synpunkter eller frågor.

Vi kommer även från och med nu lägga ut våra styrelseprotokoll. Kommer att ligga under fliken #om föreningen# historik.
Vill poängtera att dessa inte är justerade när de ligger här men kommer att vara när de ligger på rätt plats.