• Aktiviteter

Information från Överförmyndarenheten


För att vi ska vara säkra på att Ni får rätt och aktuell information hänvisar vi till kommunens hemsida.

norrkoping.se/godman
 

Så når du överförmyndarenheten från den 1 januari 2018

Vi nås enklast via e-post till overformyndarenheten@norrkoping.se
Via telefon når du oss på 011 – 15 11 69 vardagar 10.00 – 12.00 för allmänna frågor, som inte är kopplade till ett specifikt ärende.

Du når även respektive handläggare på deras gruppnummer vardagar 10.00 – 15.00. Fördelning av ärenden sker teamvis efter ställföreträdarnas första bokstav i efternamnet.
Nedan ser du fördelningen från den 1 januari 2018, vilken kan förändras under tid. Vid omfördelningar publiceras detta på vår hemsida.
 
Team 1, ansvariga för A – K:  011 – 15 31 08
  
Team 2, ansvariga för L – Ö:  011 – 15 31 09


Besöksadress:
Generalsgatan 14, plan 3
602 26 Norrköping

Under Historik fliken ligger nu årsmötes samt styrelseprotokollen.

Här finns informationsmaterialet
Rollkoll att ladda ner.


Aktuella dokument för årsredovisning osv. finns på   norrkoping.se/godman

Läsvärt från svenska bankföreningen

Utbildningstillfällen

Klicka på bilden för större format. Klicka på bilden för större format.

Ett litet boktips!

En bra bok för alla som har ett godmansuppdrag som känner sig lite osäkra och behöver tips och råd.

 Med nyfikenhet som drivkraft
 
För dig som är god man 
och hjälper ensamkommande
och andra nyanlända

FLAX - En flygande start till språk och kultur i Sverige

Flera rapporter berättar om att många med god man-uppdrag  gör fantastiska insatser för att hjälpa unga ensamkommande och andra nyanlända. 
Ett bra hjälpmedel kan säkert vara boken Flax - En flygande start till språk och kultur i Sverige. 
Kanske är du intresserad av på boken och vill hjälpa till med spridning av information om den? Ny upplaga finns för leverans nästa vecka.
Med vänlig hälsning
Rolf Ellnebrand


SVENSKA FRÅN DAG ETT - OCH FRAMÅT
Boken FLAX – En flygande start till språk och kultur i Sverige, utvecklad vid universitetet i Karlstad, kommer i nytryck nu i augusti. 
 Både nyanlända och volontärlärare berättar spontant att de uppskattar Flax.
Några skäl till att Flax själv fått en flygande start
– Texterna är översatta till arabiska, farsi/dari och engelska.
– Kunskaper om svensk kultur integreras i språkkunskaperna. Ordlistor finns för varje temaområde.
– I materialet ges extra handledning till läraren.
– Priset. Vi hjälper till att erbjuda boken till så lågt pris som möjligt. Det går tack vare att alla inblandade har högst blygsamma anspråk på ersättning, inklusive vi på förlaget.

VILL DU/NI

- beställa ett första exemplar för att titta närmare på Flax? Enklast görs det via nätbokhandeln.

- beställa fler än ett exemplar? Hör av dig till någon av oss på förlaget så ordnar vi det till förlagsnettopris, dvs 70 kr + 6% moms och frakt.
- ha mer information om innehållet i boken kontakta 
carola.stuart@columbusforlag.se
tel 070 308 89 64.


 

"Glöm inte att ändra i folkbokföringen när dina huvudmän flyttar"

 

När du ansöker om färdtjänst till din huvudman är det viktigt att du har ändrar i folkbokföringen så att det finns rätt adress där.

Ett önskemål från färdtjänst.

RFS styrelse har tagit fram riktlinjer för antal uppdrag som en god man/frivillig samhällsarbetare bör ha. 

Fråga om antal uppdrag som en frivillig samhällsarbetare och framför allt gode män och förvaltare bör ha återkommer ständigt till RFS kansli och styrelse. För att ge vägledning inom detta område har denna text sammanställts.

I proposition 2013/14:225 bättre förutsättningar för gode män och förvaltare, tar riksdagen inte ställning till hur många uppdrag en god man eller förvaltare bör ha. De anger endast att en ställföreträdare inte ska ha för många uppdrag, och att det är överförmyndaren som ska avgöra om en ställföreträdare är lämplig att åta sig ett uppdrag till.

RFS förslag på sådana riktlinjer är: En ställföreträdare bör under första året den är förordnad inte få åta sig mer än ett till tre uppdrag. När ställföreträdaren lämnat en korrekt redovisingen/årsredovisingen och visat att den klarar uppdraget så bör en ställföreträdare kunna få upp till tio uppdrag. Avvikelser från denna begräsning ska endast göras undantagsvis, om en ställföreträdare visat att det inte är några problem att sköta tio uppdrag samt att det finns särskilda skäl till att denna person ska förordnas i det nya uppdraget.

En ny god man till ensamkommande barn bör enbart ha ett barn som första uppdrag och när detta är avslutat eller det har gått ett år så kan ställföreträdaren åta sig max tre uppdrag. Undantag från detta bör vara mycket restriktivt.

Läs mera på RFS hemsida.