• Bli medlem

Komma igång!
Här hittar du tips och idéer om vad du kan göra för att komma igång med ett nytt uppdrag. Det här är ingen fullständig redovisning, men ger en bild av vad du bör hinna med de första månaderna. Lycka till!
Första steget
Lär känna din huvudman. Träffa din huvudman och hans eller hennes anhöriga. Du kan också behöva träffa personalen på huvudmannens boende. Det är viktigt att lära känna din huvudman för att ta reda på och vad hon eller han behöver och vill prioritera i sitt liv.
Förklara din uppgift för huvudmannen, anhöriga och andra som finns i närheten så att de vet vad de kan vänta sig av dig. På det viset sätter du upp tydliga ramar för ditt uppdrag.
Försök att få grepp om huvudmannens ekonomi både när det gäller löpande inkomster och utgifter och gör en budget. Kontrollera eventuella tillgångar och skulder. Du kan vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare för att ta reda på om huvudmannen har skulder.
En huvudregel är att huvudmannens konton ska vara försedda med så kallad överförmyndarspärr, vilket innebär att du behöver överförmyndarens tillstånd för att komma åt dem. Se alltid till att det finns ett konto utan spärr i huvudmannens namn som du kan använda för att betala räkningar med mera.
Kontrollera att huvudmannen har en aktuell hemförsäkring och andra nödvändiga försäkringar. Kom överens med huvudmannen själv eller personalen som sköter huvudmannens dagliga omsorg om hur fickpengarna ska hanteras.
...nästa steg
Du kan begära särskild postadress så att huvudmannens post från myndigheter kommer direkt hem till dig. En sådan anmälan gör du med hjälp av Skatteverkets blankett SKV 7844. Du kan också ansöka om att enbart huvudmannens deklarationer och skattekontobesked skickas hem till dig. Det kallas "särskild skatteadress". Du ändrar det genom att skriva till din huvudmans skattekontor. I brevet anger du huvudmannens namn, adress och personnummer och att du är god man och vill att deklarationerna och kontobeskeden ska skickas till dig. Ange också ditt namn, din adress och ditt personnummer. Bifoga även en kopia av förordnandet som god man.
Ta reda på vad din huvudman har rätt till för stöd och hjälp från kommunens sida. Kanske behöver han eller hon stödåtgäder enligt LSS och/eller ytterligare åtgärder. Det kan till exempel handla om att ansöka om stöd av en kontaktperson, hemtjänst eller om flytt till ett gruppboende. Det är också viktigt att du är uppmärksam på huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet och andra aktiviteter som kan bidra till en meningsfull vardag.
Undersök vilka typer av bidrag huvudmannen får och har rätt till. Kanske finns det ytterligare några bidrag som han eller hon skulle kunna få. Hur ser det till exempel ut med bostadsbidrag eller bostadstillägg?
Inom två månader
Inom två månader efter att du påbörjat ditt uppdrag måste du göra en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Du fyller i en blankett som du får från din överförmyndare.
Beställ gärna allmänt material från RFS kansli om du vill läsa mer och fördjupa dig. Ring och berätta om ditt uppdrag så skickar vi material som passar just dig.

Bli medlem

.....för dig som fått förtroende som

God man eller förvaltare

Föreningens ändamål

… att ta tillvara medlemmarnas intressen av gemensam karaktär

… att vara kontaktorgan för gemensamma frågor

… att anordna sammankomster med föredrag och diskussioner

… att informera om uppdraget som God man och förvaltare
 
Som god man eller förvaltare är det av värde att ha en särskild godmanförsäkring. Din hemförsäkring gäller endast ditt privatliv. Din fritidsolycksfallsförsäkring eller din arbetsgivares TFA-försäkring gäller inte då du utför ditt uppdrag som god man eller förvaltare

MEN

I föreningens årsavgift ingår det 2 st försäkringar.

De omfattar:

En kollektiv Olycksfallsförsäkring. Den omfattar ersättning vid ekonomisk eller medicinsk invaliditet.

En Ansvarsförsäkring. Den hjälper dig om du i ditt uppdrag blir skadeståndsskyldig. 

Mer information om hur du blir medlem finns på vår hemsida   WWW.norrkopingsgodman.se eller ta kontakt med någon i styrelsen.

Vi i Styrelsen:
 
Välkommen som medlem i

Norrköpings Godmanförening!

Vem kan bli medlem?

Godmanskapets tre delar
Bevaka rätt

Förvalta egendom

Sörja för person

 

Vad kostar det?

MEDLEMSAVGIFT 2018

300 kr

*I avgiften ingår försäkringspremien *

Avgiften betalas in på bankgiro: 5010 - 0486 i December.

Om försäkringar...

Som god man eller förvaltare är det av värde att ha en speciell godmansförsäkring. Din hemförsäkring gäller endast ditt privatliv. Din fritidsolycksfallsförsäkring eller din arbetsgivares TFA-försäkring gäller inte då du utför ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

Vid frågor om försäkringen eller vid försäkringsfall, ska du kontakta vår kassör.

Ansök om medlemskap

Du som vill bli medlem i föreningen. Skriv alltid:
 

  • Namn
  • Adress
  • Mailadress
  • Telefon/ mobil
  • Uppdrag.

Den som registrerar sig som medlem accpterar att personuppgifterna sparas i lokalföreningens och RFS medlemsregister. För att kunna teckan försäkring behövs personnummer, för att göra medlemsutskick mailadress. Vi använder inte uppgifterna för annat än att nå medlemmarna angående vår verksamhet. 


För mer information om hur RFS behandlar personuppgifter, se www.RFS.se/medlemsregistret.

Bra Dataprogram för redovisning

 

 

Här är två bra dataprogram att sköta bokföring och årsräkning med.

Klicka på länkarna nedan för att komma till programmen!

 

 

http://www.pc-stallforetradare.se/

 

 

http://www.godman.se/default.aspx