• Försäkrings frågor

Ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare

Du som är god man eller förvaltare kan teckna en ansvarsförsäkring som ger rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada.
Det är ett stort ansvar att ta uppdrag som god man eller förvaltare. Vad som skulle kunna drabba dig vid en skada eller tvist med anhöriga är kanske inte det första du tänker på. Det här har blivit en viktig fråga för våra medlemmar.

— Tidigare har jag har inte funderat på vad man kan drabbas av utan försäkringsskydd, många tror att överförmyndaren tar den stöten om det skulle hända något men det stämmer ju inte, säger en medlem som har haft flera uppdrag som god man.
Exempel på vad försäkringen kan täcka
Försäkringen ersätter till exempel ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister och skattemål. Försäkringen kan behöva täcka ersättning för arvode till juridiskt ombud, expeditionskostnader i domstol och rättegångskostnader som den försäkrade annars själv skulle få betala till motparten.
OBS! Ny försäkringsperiod
Observera att försäkringen under 2015 byter försäkringsperiod till kalenderår. Försäkringsperioden blir med andra ord 150401-151231 för att nästa år bli 160101-161231. Anledningen till förändringen är att underlätta för de lokala föreningarna då de allra flesta har kalenderår för medlemsavgifter och det har upplevts lite krångligt att försäkringen ska betalas in senare.
Några har säkert åsikter om att försäkringsperioden kortas av men premien är densamma. Vi kan tyvärr inte i försäkringssystemet dela upp premien, 130 kr/år, månadsvis för att hantera 2015 års kortare försäkringsperiod. Bedömningen är att premienivån är så pass förmånligt och att arbetet för kassörerna i respektive förening bör underlättas och därför görs den här förändringen i år.
 
Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners på telefon 026-61 41 00026-61 41 00 eller godman@soderbergpartners.se