• Gästbok
 • Karl-Gustav Sjöström • 21 december 2017 07:28:05
  Hej!
  Här kommer ett blogginlägg i Västerbottens Kuriren, som bör vara av intresse för fler än jag:
  "Överförmyndarnämnden och rättssäkerheten
  Av Karl-Gustav Sjöström, 20 december 2017 kl 09:31, Bli först att kommentera 6
  Överförmyndarnämnden (Öfn) i Umeå har i sin lovvärda strävan att skydda personer satta under godeman- eller förvaltarskap fattat ett ”olagligt” beslut. Rättssäkerheten för mig som god man känns därmed klart försvagad.

  Jag har nämligen anlitat extern hjälp med att göra en s.k. årsräkning och sedan låtit min huvudman betala kostnaden för detta. Så har jag gjort några gånger tidigare när kostnader uppstått för extern hjälp som jag har tagit av mäklare vid försäljning av två skogsfastigheter och för deklarationshjälp, när huvudmannen varit företagare.

  Öfn har accepterat att huvudmännen fått stå för de kostnaderna. Kostnaden för årsräkningen fick däremot Öfn att besluta att den kostnaden skulle betalas av mig.

  Öfn var övertygad om att betalningsansvaret var mitt och konstaterade ”… att det viktigaste är att hålla huvudman X skadelös trots god mans agerande och betalar därför ut ersättning för uppkommen kostnad till X”. Ingenting sas då om att det aktuella beloppet skulle betalas av mig. En månad senare kom ett nytt beslut från Öfn. I det sägs att jag skulle faktureras det belopp som nämnden betalat ut till huvudmannen.

  Nu stod jag alltså inför en situation, där jag hade att antingen utgå från att nämnden hade författningsstöd för sitt beslut, lugnt invänta fakturan på 4 000 och sedan betala den (någon faktura har f.ö. ännu inte kommit, fyra månader efter beslutet!) eller protestera.

  För första gången valde jag att överklaga ett myndighetsbeslut. I går fick jag svar på min överklagan från Umeå Tingsrätt med följande klara besked.

  Tingsrätten bifaller överklagandet och undanröjer överförmyndarnämndens beslut av den 23 augusti 2017, § 130

  Av protokollet framgår vidare att överförmyndarnämnden inte har något stöd i föräldrabalken för att ålägga en god man betalningsansvar för viss kostnad. Vidare sägs att en förvaltningsmyndighets beslutanderätt måste i varje fall ha författningsstöd.
  Karl-Gustav Sjöström
  076-134 97 68

  Sista ordet är kanske ändå inte sagt i och med detta. Överförmyndarnämnden kan överklaga till Hovrätten för Övre Norrland. Där krävs dock s.k. prövningstillstånd.

  Skulle ärendet hamna där, är förstås huvudfrågan om hovrätten kan hitta det författningsstöd som inte tingsrätten kunde hitta!
 • Staffan • 1 februari 2017 21:42:40
  Min huvudman är gravt förståndshandikappad,vilken läkare ställer min HV,s diganos då ÖF kräver läkarintyg för bankärenden? Har varit GM för min HV i 16 år.
 • Det bör ju finnas på din HV:s vårdcentral någon journal som styrker diagnosen gravförståndshandikappad.

  2 februari 2017 10:45:29

 • Peter • 7 september 2016 09:29:35
  Hej.
  Nu behöver jag proffshjälp.

  Min brukare mår riktigt dåligt och skrver in sig på psyk för att han mår dåligt.

  Förra vecka var det ambulans som gällde då han sparade sin kvällsmedicin för att ta många vid senare tillfälle.

  Sen skrev han ut sig på fredag och kom till psyk på lördag igen.

  Var kvar till måndag efter möte med läkaren Drampalos och en annan undersökning.
  Skrev ut sig själv igen på måndag EM.

  Igår tisdag blev det PIVA som han skrev ur sig från på kvällen igen.

  Hur kan man göra för att få fram ett tvång på att han ska vara kvar för medicinering?

  För som det är nu är grabben snart död eller tar död på någon annan.

  Hans flickvän gör allt för att motarbeta oss andra som vill få grabben på bättringsvägen.

  Hon själv har en mängd diagnoser.

  Maila mig svar på petnet@telia.com så behöver vi inte ta det öppet här inne.

  Och jag tar gärna emot telenummer så jag får prata med någon som har haft samma problem i uppdraget.

  Mvh Peter
 • Annette • 7 juni 2016 10:05:06
  Hjärtligt välkomna till Öppet hus den 18/8 kl 17.30-18,30 på Rosen. Se info på startsidan
 • Peter Andersson • 28 maj 2016 16:40:13
  Hej.
  Jag har i veckan fått min ersättning för Förvaltar uppdraget.

  Det har löpt i ett halvår.

  Ersättningen var enligt följande.
  Förvalta egendom: 1795
  Bevaka rätt: 1570
  Sörja för person: 4038

  Summa blir 7403- för 6 månader.

  Är det en skälig ersättning då HM är en person som tar mkt tid och även har mordhotat mm. ?

  Jag har enligt min dagbok lagt ner nästan 100 timmar de första 6 månaderna.
  Det skulle vara intressant att veta hur mkt ni andra har fått ut.

  mvh Peter
 • Jag har fått en liknande summa. Ja, detta är ett ideellt arbete och någon större ersättning för alla timmar vi lägger ner får vi inte räkna med. Beklagligt men sant.

  31 maj 2016 09:17:59

 • Anita Hallberg • 1 maj 2016 13:11:07
  Hej
  Jag har missat informationen om deklarationen. Finns den någonstans i föreningens arkiv.
  PS Jag har deklarerat men vill vara säker på att jag inte förbisett något.DS
 • Hej. Nej inte vad jag kan hitta, förslagsvis gå in på ÖF hemsida via Norrköping kommun så kan du säkert hitta något där.

  1 maj 2016 14:40:26

 • Annette • 25 april 2016 17:47:54
  Ewa!
  Gäller det en allmän fråga kan du ställa den här men tänk på sekretessen. Är frågan mer av personlig art så kontaktar du ÖF.
 • Ewa • 23 april 2016 20:35:11
  Finns det någon jag kan rådfråga i denna förening angående en huvudman?
 • Frans Schlyter • 23 mars 2016 12:36:51
  Gästboken verkar inte användas men jag gör ett försök:
  Jag är god man för två ensamkommande pojkar från Afghanistan. Båda förlorade kontakten med mor och syskon under flykten. Röda korset ska hjälpa till att eftersöka anhöriga. När jag senast var i kontakt med Röda Korset för att få en tid för utredning i Norrköping blev jag tipsad om att be migrationsverket titta efter anhöriga i asylregistret. Om avsikten från början var att fly till Sverige så kan övriga familjen finnas på något boende här i landet. Socialtjänsten ska hjälpa till med detta i första hand men det går att skriva till migrationsverket ändå. Adress till Mig för boende i Norrköping kan du få av mig.
 • ja det är lite synd att inte fler använder sig av detta forum för att förmedla sina tipps. Vi får tacka dej och hoppas det kommer till nytta.

  1 april 2016 13:41:24

 • Anders Falk • 14 september 2015 11:47:37
  Hej Peter,

  Först och främst ber jag om ursäkt att jag inte kollat av gästboken bättre, det är ca sex veckor se'n du skrev din fråga, så ska det inte vara.

  Jag skulle nog i första hand tala med Överförmyndaren, både i den kommun han lämnat (eftersom dom måste godkänna redovisningen för huvudmannen) och även här för att få ytterligare hjälp och råd.

  Du kan nå mig på 0705 97 08 60 om du vill diskutera det hela lite mer.

  Vänliga hälsningar
  Anders Falk
 • Peter • 23 juli 2015 12:57:48
  Hej.
  Jag är ny som förvaltare och har tagit över en Huvudman som flyttat tillbaka till Norrköping.

  Den förra förvaltaren ändrade HMs teleabb till ett som blivit jättedyrt för min HM det har blivit en fördyring på nästan 4000 kronor på två månader.

  Den förra förvaltaren har således gjort ganska stor ekonomisk skada.

  Hur skulle ni göra för att få den förra förvaltaren att betala tillbaka för misstaget ligger på honom.

  Mvh Peter
 • Anita Gustavsson • 18 mars 2015 09:37:57
  Pengar att söka för ensamkommande barn som fyllt 18 år:
  Om barnet har förlorat en av eller båda sina föräldrar kan man söka efterlevandepension från Pensionsmyndigheten för barnet. Ett krav är att barnet går i skolan. Barnet får heller inte ha fyllt 20 år, tror jag. Se Pensionsmyndighetens hemsida för mer och korrekt information.
 • Agneta Fogelby • 18 februari 2014 13:03:58
  Finns det pengar att söka för ensamkommande barn som fyllt 18 år ?
 • Anita Gustavsson • 1 februari 2013 17:45:43
  En fond som ofta är användbar när det gäller ensamkommande barn är sbus.se på internet. sbus är en förkortning för Sparbankernas Barn och UngdomsStiftelse, har jag för mig. Stiftelsen delar ut mycket pengar. Man kan få mellan 5.000 kr - 30.000 kr.
  Krav bland annat: Minst en förälder ska vara avliden och/eller barnet ska ha haft traumatiska upplevelser. Barnet ska vidare vara under 18 år då man söker. Pengarna ska gå till något som har med utbildning att göra tex dator, cykel etc.
  Kolla på sbus.se för mer och korrekt information.
 • Anita Gustavsson • 1 februari 2013 17:28:36
  Jag har sökt pengar till rekreation från Internbankens fonder på Norrköpings kommun.
  Jag har sökt ur följande fonder och fått pengar:
  - Samfonden för sociala ändamål
  - Wadströmska Pensionsfonden.