Historik

För dig som fått förtroendet att vara god man...Vi är nu 180 betalande medlemmar

Föreningens ändamål:

... att ta tillvara medlemmarnas intressen av gemensam karaktär

... att vara kontaktorgan för gemensamma frågor

... att anordna sammankomster med föredrag och diskussioner

... att informera om uppdraget som God man och förvaltare