• Om oss

Norrköpings Godman- och Förvaltareförening


 Att vara god man eller förvaltare är ett lagreglerat frivilligt uppdrag, men uppdragets innehåll är inte alltid klart. Det kan omfatta vitt skilda uppgifter, från hjälp att sköta ekonomin, till att kolla att hemtjänst eller vårdpersonal gör det som ska göras. Uppdraget är ofta formulerat så att man ska bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, vilket är vida och allmänna formuleringar, ofta får man därför handla så gott man kan. Det kan då vara bra att ha någon att tala med, någon som har egen erfarenhet.
Mer information finns här

 Vi vet att många gode män ofta ställs inför situationer som är helt nya och som kan vara svåra att hantera, det kan röra huvudmannens ekonomi eller allmänna hälsotillstånd m m. Många gode män har därför uttryckt intresse för att ta del av andras erfarenheter och synpunkter. Konkreta svar på frågor om hur kan man lösa ett specifikt problem, hur ska man förhålla sig till skilda frågor.

 Norrköpings Godman- och förvaltareförening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för gode män och förvaltare. Vi vill vara en mötesplats för dem som har dessa uppdrag.

 Föreningens uppgift är främst att:
-  Hjälpa medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag, och på olika sätt
-  Bistå medlemmarna i kontakter med anhöriga, institutioner, kommuner och myndigheter.

 Vi vill ge dig stöd i ditt uppdrag, tillfällen till erfarenhetsutbyte, föreläsningar och presentationer i aktuella ämnen och också bilda nätverk.

 Det är vår avsikt att bygga ut vårt nätverk, så att vi bättre kan utveckla kontakten mellan medlemmarna genom vår hemsida. Du kan dessutom alltid ta kontakt med någon i föreningens styrelse om du har en specifik fråga, så ska vi försöka hjälpa dig att få ett svar.

 Kontakta oss om du har önskemål om speciella föreläsningar eller vill du få svar på dina frågor är du som medlem, alltid välkommen att kontakta oss.

 Vi arbetar nära samman med Överförmyndarenheten och har därför möjlighet att kontakta dom, om du har särskilda frågor.

 Föreningen är ansluten till RFS, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, www.rfs.se Där hittar du information om riksförbundet och om uppdraget som god man och om övriga lagreglerade frivilliguppdrag. 

 Alla medlemmar i RFS föreningar omfattas automatiskt av en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när uppdraget utförs och till och från uppdraget. Eftersom kommuner inte kan försäkra gode män och förvaltare då de utför sina uppdrag, erbjuder RFS gode män och förvaltare möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som ger rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada.
 
 Som medlem i Norrköpings Godman - och förvaltareförening så ingår denna försäkring för alla medlemmar med betald årsavgift.


 Årsavgiften är 300 kronor, varav 130 kronor avser försäkringen. Årsavgiften betalas in före årsskiftet på bankgiro 5010 – 0486, Norrköpings Godman- och förvaltareförening. Ange namn och personnummer på inbetalningen och en aktuell e-postadress.

Vi kommunicera med våra medlemmar genom e-post.


Välkommen som medlem!